ประกาศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคมเลื่อนเปิดสถานศึกษา

โรงเรียนซับบอนวิทยาคมเลื่อนเปิดสถานศึกษาเป็นวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

 16 total views,  2 views today

ประกาศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่องการกักตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประกาศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่องการกักตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ดาวโหลดไฟล์)

 66 total views

ประกาศ เลื่อนวันมอบตัวนักเรียนใหม่และการสอบคัดเลือกห้องเรียน ปีการศึกษา 2564

เลื่อนวันมอบตัวนักเรียนใหม่และการสอบคัดเลือกห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 88 total views

ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ใบสมัครเรียนและรายละเอียดการสมัครโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ >>>t.ly/hzAi <<< 

 150 total views

ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ
*** วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ***
โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19 )
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเคร่งครัด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (เพิ่มเติม)

 169 total views