สพฐ.สำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
สพฐ.จะสำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนอยู่หรือกำลังจะศึกษาต่อในโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ช่วยทำแบบสำรวจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ <<กรอกแบบสำรวจที่นี่>>

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,181 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today