ประกาศเปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จะทำการเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 507 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในช่วงระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม พ.ศ. 2565 และให้งดทำการเรียนการสอนแบบ On-site ปรับการเรียนการสอนแบบเป็นรูปแบบ On-line

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 506 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4 views today