ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

   
  นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
โทร. 096-662-5364
E-mail : pongpu01@gmail.com
 
   
  นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
โทร. 087-379-2899
E-mail : seelaputtha2516@gmail.com
 
    
นางนภาพร แสงแก้ว
หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร.081-7405357
นางสาวนงลักษณ์ กงแซ
หน.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร.082-1744687
นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว
หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.081-0375087
นายรังสรรค์ สำราญพันธ์ุ
หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร.098-6380243
นางจำรัส เพชรภักดี
หน.กลุ่มบริหารงานกิจการฯ
โทร.087-2004569

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,370 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6 views today