ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

   
  นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
โทร. 096-662-5364
Line ID : apichat456
 
     
     
นายชัชวาลย์ สายแก้ว
หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร.086-9710389
นางสาวนงลักษณ์ กงแซ
หน.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร.082-1744687
นายฐกฤตธรณ์ สัมลี
หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.095-1682290
นายรังสรรค์ สำราญพันธ์ุ
หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร.0986380243
นางจำรัส เพชรภักดี
หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร.087-2004569

 812 total views,  2 views today