ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ
*** วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ***
โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19 )
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเคร่งครัด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (เพิ่มเติม)

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 933 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today

ประกาศปิดโรงเรียน (เพิ่มเติม) วันที่ 4-31 มกราคม 2564 เนื่องในสถานการณ์ COVID 2019

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (เพิ่มเติม)

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,751 total views