previous arrow
next arrow
Shadow

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19 ตามประกาศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร มีหลายอำเภอ และหลายตำบลที่ยังว่างอยู่ เป็นผู้ที่ไม่ได้รับ 5000 บาท ว่างงาน และอยู่ในภูมิลำเนา พิจิตร เพชรบูรณ์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 73 total views

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 56 total views

ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ (ดาว์นโหลดไฟล์แนบ)

 94 total views

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

#เน้นมารับใบสมัครเข้าเรียนเท่านั้น กลับไปเขียนที่บ้านค่ะ (เว้นระยะห่าง)

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 รับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่
#ร้านขายผัก พี่บุญมา พักตร์ใส ตลาดสดต้นทอง
#บ้านครูชัชวาลย์
#ร้านมาฟิน คาเฟ่ ร้านครูสงกรานต์ ตรงข้ามตลาดต้นทอง
#ที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

3-12 พฤษภาคม 2563
#ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาเอกสารตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะ (ไม่มีบริการถ่ายเอกสาร เตรียมมาให้พร้อมยื่น) (ป้องกันการแพร่กระจาย สัมผัส)

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนซับบอนวิทยาคมจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังไฟล์เอกสารแนบนี้
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 77 total views,  2 views today

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563

 81 total views