ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนซับบอนวิทยาคมจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังไฟล์เอกสารแนบนี้
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 755 total views

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563

 679 total views

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

 728 total views,  2 views today

แจ้งตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 หากไม่ปรากฏชื่อบุตรหลานของท่าน ขอความกรุณาท่านได้โปรดกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

         เรียนท่านผู้ปกครอง ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลที่สนใจให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มาแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลที่ท่านกรอก ในลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563 เวลา 21.28น. – 31 มี.ค.2563 เวลา 9:30น. ได้ตรวจสอบฐานข้อมูล ไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าว
         ทางโรงเรียนข้อให้ท่านตรวจสอบรายชื่อตามภาพข้อมูลนักเรียนที่แนบมานี้ หากไม่ปรากฏชื่อบุตรหลานของท่าน ขอความกรุณาท่านได้โปรดกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ( ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ไฟล์แนบนี้ )
         ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราให้ดูแลบุตรหลานของท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
กรอกข้อมูลที่นี่ >> shorturl.at/tuwzG หรือสแกน QR Code

 655 total views

สพฐ.สำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
สพฐ.จะสำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนอยู่หรือกำลังจะศึกษาต่อในโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ช่วยทำแบบสำรวจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ <<กรอกแบบสำรวจที่นี่>>

 633 total views

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 593,600 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( เอกสารประกาศ ) ( เอกสารประกวดราคา )

 706 total views

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ

โรงเรียนซับบอนขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ ( โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 737 total views