ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอำเภอบึงสามพัน ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการเปิดสถานศึกษาออกไปอีก โดยปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 485 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today