สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ปี 2562
– ประจำเดือน ตุลาคม 62
– ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
– ประจำเดือน ธันวาคม 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ปี 2563
– ประจำเดือน มกราคม 63
– ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
– ประจำเดือน มีนาคม 63
– ประจำเดือน เมษายน 63
– ประจำเดือน พฤษภาคม 63
– ประจำเดือน มิถุนายน 63
– ประจำเดือน กรกฎาคม 63
– ประจำเดือน สิงหาคม 63
– ประจำเดือน กันยายน 63
– ประจำเดือน ตุลาคม 63
– ประจำเดือน พฤศจิกายน 63
– ประจำเดือน ธันวาคม 63

 432 total views,  4 views today