ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

#เน้นมารับใบสมัครเข้าเรียนเท่านั้น กลับไปเขียนที่บ้านค่ะ (เว้นระยะห่าง)

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 รับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่
#ร้านขายผัก พี่บุญมา พักตร์ใส ตลาดสดต้นทอง
#บ้านครูชัชวาลย์
#ร้านมาฟิน คาเฟ่ ร้านครูสงกรานต์ ตรงข้ามตลาดต้นทอง
#ที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

3-12 พฤษภาคม 2563
#ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาเอกสารตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะ (ไม่มีบริการถ่ายเอกสาร เตรียมมาให้พร้อมยื่น) (ป้องกันการแพร่กระจาย สัมผัส)

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนซับบอนวิทยาคมจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังไฟล์เอกสารแนบนี้
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

Loading

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563

Loading

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

Loading

แจ้งตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 หากไม่ปรากฏชื่อบุตรหลานของท่าน ขอความกรุณาท่านได้โปรดกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

         เรียนท่านผู้ปกครอง ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลที่สนใจให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มาแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลที่ท่านกรอก ในลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563 เวลา 21.28น. – 31 มี.ค.2563 เวลา 9:30น. ได้ตรวจสอบฐานข้อมูล ไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าว
         ทางโรงเรียนข้อให้ท่านตรวจสอบรายชื่อตามภาพข้อมูลนักเรียนที่แนบมานี้ หากไม่ปรากฏชื่อบุตรหลานของท่าน ขอความกรุณาท่านได้โปรดกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ( ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ไฟล์แนบนี้ )
         ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราให้ดูแลบุตรหลานของท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
กรอกข้อมูลที่นี่ >> shorturl.at/tuwzG หรือสแกน QR Code

Loading