คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ 

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ 

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 

 
     

 

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,288 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4 views today