ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 23-25 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา
 

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 576 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6 views today