ประกาศเปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จะทำการเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 507 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today