ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในช่วงระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม พ.ศ. 2565 และให้งดทำการเรียนการสอนแบบ On-site ปรับการเรียนการสอนแบบเป็นรูปแบบ On-line

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 506 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4 views today