ประกาศรับสมัคร 2564

#ประกาศรับสมัครนักเรียน
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24-28 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.00 น.
#วันมอบตัวและสอบ 1 พฤษภาคม 2564
(ยังไม่เสียค่าใช้จ่าย/สวมชุดนักเรียนเดิมได้)

##08.30-11.00 สอบ ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ
##11.10-12.00 มอบตัวนักเรียน โดยผู้ปกครอง

– ม.1 สอบคัดห้อง (จัดเรียงตามลำดับคะแนน)
**สอบได้อันดับที่ 1-10 รับชุดพลศึกษาฟรี
**สอบได้อันดับที่ 11-20 รับกระเป๋าฟรี

– ม.4 สอบวัดความรู้พื้นฐาน
**สอบได้อันดับที่ 1-5 รับชุดพลศึกษาฟรี
**สอบได้อันดับที่ 6-10 รับกระเป๋าฟรี

 128 total views,  2 views today